RSS

Förenkla din arbetsdag

January 26

Genom att använda dig av etiketter, förenklar du din arbetsdag väsentligt, eftersom du slipper att adressera och frankera din post för hand. Du kan också uppfylla de krav som transportbolagen ställer på vilken typ av etiketter som ska användas. Du sparar tid då du inte behöver lägga onödig arbetstid på adressering och eventuellt frankering av din post. Om du dessutom har en särskild etikettskrivare, så sparar du ännu mer tid. Idag använder många etikettskrivare för termopapper, antingen så kallad termotransfer, som använder sig av en transferfolie för att avge färg på etiketten, eller direkt-termo, där skrivarens egen värme aktiverar färgen i etiketten. I det sista fallet behöver du alltså ingen toner, vilket gör att utskriften blir snabb och billig. Denna typ av papper används i etiketter, kvitton och biljetter, eftersom dessa inte behöver hålla lika länge. Det finns olika storlekar på etiketter, tryckta på olika typer av material, för att passa de flesta typer av försändelser. Viss typ av post kanske kräver pappersetiketter, medan andra måste tryckas på polyester. Det finns också etiketter som håller och fäster även om underlaget är fryst, och etiketter som är antingen avtagbara eller som sitter permanent.

Har du eget företag eller kanske du skickar mycket post inom en förening eller klubb, så är det praktiskt att hantera adresseringen med hjälp av etiketter. Du slipper slösa bort tid på att skriva adresser och returadresser för hand. Etiketter finns i olika storlekar och material, allt beroende på vad det är du behöver skicka. I vissa fall ställer även transportföretagen krav på hur etiketterna ska se ut. Du kan antingen skriva ut transportetiketter med hjälp av din dators egen skrivare, då oftast på så kallade etikettark, oftast i A4-format. För att ytterligare underlätta kan du investera i en särskild etikettskrivare. Etikettskrivare finns i olika modeller, storlekar, prisklasser och utföranden, vilket gör att du lätt kan hitta en skrivare som passar just dina behov. Vissa skrivare kan hantera flera typer av etiketter, något som kan vara praktiskt om du skickar många olika sorters brev och paket. Vill du istället ha en som tar lite plats, och som kanske är mer överkomlig i pris, så väljer du en enkel modell, som endast skriver ut en storlek på etiketter. De flesta etikettskrivare använder sig av transportetiketter på rulle för utskrift.

 

Posted by on January 26, 2016 in Uncategorized

Comments Off on Förenkla din arbetsdag

Comments are closed.